...

De onderhandelingen voor een nieuw akkoord artsen-ziekenfondsen zitten muurvast. De Bvas ging vanochtend niet naar de informele vergadering met minister Onkelinx.De minister zag gisteren alle partijen afzonderlijk en hoopte hen vandaag samen rond de tafel te krijgen. De Bvas nam echter niet deel aan die vergadering."Wij werden dinsdagochtend op het kabinet verwacht, maar zijn daar niet op in gegaan", zegt voorzitter Marc Moens. "Tot en met vrijdag zullen wij onze achterban in alle provincies consulteren."Moens spreekt klare taal: "Als de uitbreiding van de derdebetalerregeling en het verbod op de ereloonsupplementen deze week ongewijzigd door het parlement worden goedgekeurd, zie ik mij genoodzaakt het overleg met de ziekenfondsen, dat al 48 jaar bestaat, te begraven."Overlegmodel overboordIn een brief aan de minister vanochtend verwoordt dokter Moens het als volgt: "Ondanks de vriendelijke toon van het gesprek gisteren hebben we u niet de minste tegemoetkoming horen doen inzake de litigieuze elementen in het ontwerp van wet over de toegankelijkheid van de gezondheidszorg. U heeft beluisterd welke gevaren en welke bijkomende administratieve overlast we zien in de verplichting tot uitbreiding van de regeling derde betalende, en dat ook de tandartsen die bezorgdheid delen, en u heeft onze bemerkingen aanhoord tegen de afschaffing van de mogelijkheid om als zelfstandig werkende artsen zelf onze honoraria te mogen bepalen, ook in twee- en meerpersoonkamers. We hebben u uitgelegd dat er vandaag al allerlei wettelijke voorzieningen bestaan om minvermogende patiënten kwalitatief op te vangen en te verzorgen in het ziekenhuis. U hebt daar niet op gereageerd. We zullen dus niet aanwezig zijn op de informele vergadering in uw kabinet." De Bvas wil de besprekingen in de interkabinettenwerkgroep van vanmiddag en de discussies van de besprekingen in het Parlement van woensdag afwachten. Aan de geplande medicomut-vergadering vanavond zal het syndicaat evenmin deelnemen. "U zult als bevoegd minister, en in tweede instantie zal het Parlement, beslissen of het overlegmodel dat 48 jaar lang een toonbeeld was in Europa inzake organisatie van de gezondheidszorg, wordt overboord gegooid", besluit Moens. "Afhankelijk van de eventuele amendementen aan het voorliggend ontwerp van wet wordt onderhandelen misschien opnieuw mogelijk. U, mevrouw Onkelinx, hebt de toekomst van het overlegsysteem in de handen, en dus van het gezondheidszorgsysteem voor de 11,08 miljoen Belgen."