...

Chaos, kopte Artsenkrant vandaag. Chaos door de overheidsmaatregelen die door artsen te zwak worden bevonden. Chaos door de divergentie over het testbeleid. Voor veel ziekenhuisartsen was het daarnaast moeilijk te verteren dat het Hospital & Surge Transport Capacity Comité dinsdagavond - voor de derde keer - vroeg niet-dringende ingrepen uit te stellen.OverlegGisteren werd evenwel bekend gemaakt dat de federale overheid, na het verdere overleg met huisartsen, de teststrategie toch bijstuurt. Dat is het nadeel van een krant die we in de loop van dinsdag moeten afsluiten om op donderdag te verschijnen: dit nieuws konden we niet meer meenemen.Staan de huisartsenverenigingen nu achter de overheidsstrategie? Pedro Facon antwoordde gisteren tijdens de virtuele persconferentie van minister Frank Vandenbroucke samen met het coronacommissariaat voorzichtig op deze vraag uit het publiek. "We hebben naar de huisartsen geluisterd maar we hebben niet aan al opmerkingen tegemoet kunnen komen. Je zult hen zelf hun oordeel moeten vragen."Hij dankte de huisartsen in ieder geval omdat ze zijn blijven overleggen.CompromisDe nieuwe teststrategie is een compromis tussen wat de huisartsen vroegen en wat de federale overheid wil. In de praktijk komt het hierop neer: mensen krijgen na een hoogrisicocontact twee testcodes toegestuurd. Wie gevaccineerd is moet maar één gebruiken: die blijft geldig tussen de derde en de zesde dag na het hoogrisicocontact.Idealiter wordt de PCR-test dus op de vijfde dag afgenomen, zoals de huisartsen hadden voorgesteld, maar de overheid laat wat speling toe omdat je niet altijd zomaar van de ene op de andere dag een afspraak in het testcentrum kunt boeken.Een hoogrisicocontact moet in principe in quarantaine blijven tot het resultaat van de PCR bekend is. Pas bij een negatieve uitslag mag men - voorzichtig - uit quarantaine komen.Al die mensen zo lang in quarantaine - dat was blijkbaar iets wat de regeringen in ons land nog moeilijk konden verkocht krijgen. Er is nu bepaald dat men al vanaf de vierde dag na het hoogrisicocontact toch al uit quarantaine mag - op voorwaarde dat men een zelftest uitvoert en dat die negatief is, iedere dag totdat de PCR-uitslag bekend is. En dat men de hygiënemaatregelen nauwgezet in acht neemt.Voor niet-gevaccineerden - vooral in Vlaanderen een kleinere groep - blijft alles bij het oude. Dat is: zij krijgen twee PCR-tests. De eerste laten ze zo snel mogelijk na het hoogrisicocontact afnemen, de tweede op dag 7. Pas als de tweede test negatief is, mogen ze - voorzichtig - uit quarantaine.In plaats van een PCR-test in een testcentrum kan men natuurlijk ook altijd een sneltest laten verrichten in een apotheek.VerlichtingBij de grootste groep hoogrisicocontacten moet maar één test meer afgenomen worden. Dat vermindert de belasting voor huisartsen, testcentra en laboratoria.Zoals bekend kunnen ook de call centers van de contact tracing de overvloed van besmettingen niet meer aan. Ook mensen die weten dat ze een hoogrisicocontact hadden, zitten vaak tevergeefs te wachten op een bericht, inclusief testcode.Vanaf vandaag is er een website beschikbaar via mijngezondheid.be waarop mensen zelf hun hoogrisicocontacten kunnen opgeven. Ze worden gevraagd het gsm-nummer of het e-mailadres van de opgegeven contacten mee te geven. Zo kunnen die mensen dan bericht krijgen, met een testcode.Wie tevergeefs wacht op een testcode via corona alert of via de contact tracing, wordt gevraagd maar niet naar de huisarts te stappen. "Die zal eigenlijk toch niet kunnen helpen", zei Karin Moykens van het Interfederaal Comité Testing & Tracing. Het beste wat de betrokkene kan doen is de besmette persoon met wie hij in contact kwam te vragen zijn naam op te geven op het formulier van de genoemde website voor hoogrisicocontacten.Rekenen op de burgerzin van de Belgen, dus.Een belangrijk element: samen met de testcodes ontvangen burgers voortaan ook een link naar een website waar ze zelf een quarantaine-attest kunnen laten aanmaken. Alleen voor een briefje voor het werk moeten de mensen dus ook niet noodzakelijk meer naar hun arts.Vanaf maandag 6 december zullen mensen die de self assessment tool gebruiken om te oordelen of hun klachten een reden zijn om een PCR-test te krijgen, samen met de testcode ook de link krijgen naar de website voor een quarantaine-attest.Bevestiging zelftests?De alternatieve teststrategie die Domus Medica voorstelde, hield tevens in dat wie positief testte op een zelftest voor Sars-CoV-2-antigeen, de diagnose van covid kreeg zonder een bevestiging door PCR. Die strategie volgt de overheid niet. Maar ze wilt wel vermijden dat mensen met zo een positieve zelftest meteen naar hun huisarts hollen. Om een testcode aan te vragen voor een bevestiging-PCR kunnen ze voortaan gewoon bellen naar het contactcentrum op nummer 02-214 19 19.Op de persconferentie zei coronacommissaris Pedro Facon dat huisartsen soms patiënten met een positieve zelftest aanmelden als een bevestigd geval van covid - in strijd eigenlijk met de procedures. Maar de FOD legt hier flexibiliteit aan de dag, zegt hij, en ziet dat door de vingers. De voorwaarde is wel dat het om een patiënt gaat die ze goed genoeg kennen - dat ze goed weten om wie het gaat.Een compromis dus met de artsen - maar een behoorlijk ingewikkeld verhaal voor de burger. De overheid ontwikkelde een 'visual' om het allemaal wat duidelijker te maken - en geeft ruchtbaarheid aan de tools zoals de aanmeldpagina voor hoogrisicocontacten. De visual, hier helemaal onderaan afgebeeld, vindt men terug op www.info-coronavirus.be. Verder kan men de mensen dus alleen maar blijven oproepen burgerzin aan de dag te leggen en om, als ze dat nog niet gedaan hebben, de app Coronalert op hun smart phone te installeren.