...

De nota van de 'beleidscel' van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid bekijkt hoe de ontwikkeling van richtlijnen voor de klinische praktijk gestroomlijnd kan worden. En hoe EBM-bronnen voor iedere zorgverlener gratis beschikbaar kunnen zijn.De nota belicht een aantal nieuwe structuren. Een federale stuurgroep Evidence-Based Practice wijst de terreinen aan die prioriteit moeten krijgen bij het uitwerken en verspreiden van richtlijnen en volgt de terreinwerking op.De bestaande Werkgroep Richtlijnen Eerste Lijn (EBMPracticeNet) krijgt een nieuwe taakomschrijving en overziet de inventarisering, adaptatie, ontwikkeling van richtlijnen. De laatste opdracht - nieuwe richtlijnen - wordt toevertrouwd aan een consortium met een evenwichtige vertegenwoordiging van de verschillende universiteiten, de wetenschappelijke verenigingen, enzovoort.De werking van Cebam, dat als taak heeft richtlijnen te valideren, wordt binnen deze structuur verankerd.Zaak voor de overheid is ook een transparante, beheersbare financiering. Wat kost precies het ontwikkelen van een richtlijn? Kan de overheid de prijs drukken van een veralgemeende toegang tot internationale databanken als Duodecim - bijvoorbeeld door de krachten te bundelen met Nederland en Frankrijk?Het eigenlijke management zou voor het grootste deel gecentraliseerd worden door het federale Kenniscentrum.Wordt dit zo niet te veel gestuurd van bovenaf? "Helemaal niet", reageert prof. dr. Bert Aertgeerts van de KU Leuven - voorzitter van Cebam. "Dit is voor ons de bekroning van het werk waar Cebam al 15 jaar mee bezig is.""België wordt met dit model misschien het eerste land ter wereld waar alle zorgverleners gratis toegang krijgen tot EBM-bronnen via hun elektronisch dossier.""Alle elektronische patiëntendossiers van de uiteenlopende zorgverleners moeten binnen afzienbare termijn met dit EBM-systeem kunnen praten, zodat iedereen over dezelfde - gecontroleerde en gevalideerde - informatie kan beschikken."