...

Wat prof. Goossens betreft, vormen antibioticaresistente extended spectrum β-lactamases een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid. Volgens hem moeten hiervoor dringend maatregelen worden genomen, zoals dat in Nederland al is gebeurd.