Dat huisartsen bij de organisatie van de eigen wachtdienst betrokken blijven, is nodig om "voldoende draagkracht te creëren" bij die huisartsen en "om kwalitatieve geneeskunde te waarborgen", aldus het huisartsenplatform dat de verschillende West-Vlaamse huisartsenkringen verenigt.

"Wij drukten reeds bij herhaling ook onze bezorgdheid uit over de financiering van de toekomstige organisatie van de niet-planbare zorg. Men houdt er best rekening mee dat meerdere wachtposten op heden financieel draaiend worden gehouden louter en alleen doordat de kringen ook zelf bijdragen uit eigen middelen", luidt het nog in een mededeling.

De West-Vlaamse kringen willen daarom dat de huisartsen ook vertegenwoordigd zouden zijn in de interadministratieve cel - zo geheten omdat ze tussen het Riziv en de FOD Volksgezondheid wordt opgericht.

De mededeling verwijst hierbij naar het akkoord artsen-ziekenfondsen. Dat vermeldt dat er naast de interadministratieve cel een begeleidingsplatform zal komen, met vertegenwoordiging van het veld. Maar dat krijgt alleen maar een adviserende functie.

Dat huisartsen bij de organisatie van de eigen wachtdienst betrokken blijven, is nodig om "voldoende draagkracht te creëren" bij die huisartsen en "om kwalitatieve geneeskunde te waarborgen", aldus het huisartsenplatform dat de verschillende West-Vlaamse huisartsenkringen verenigt."Wij drukten reeds bij herhaling ook onze bezorgdheid uit over de financiering van de toekomstige organisatie van de niet-planbare zorg. Men houdt er best rekening mee dat meerdere wachtposten op heden financieel draaiend worden gehouden louter en alleen doordat de kringen ook zelf bijdragen uit eigen middelen", luidt het nog in een mededeling.De West-Vlaamse kringen willen daarom dat de huisartsen ook vertegenwoordigd zouden zijn in de interadministratieve cel - zo geheten omdat ze tussen het Riziv en de FOD Volksgezondheid wordt opgericht.De mededeling verwijst hierbij naar het akkoord artsen-ziekenfondsen. Dat vermeldt dat er naast de interadministratieve cel een begeleidingsplatform zal komen, met vertegenwoordiging van het veld. Maar dat krijgt alleen maar een adviserende functie.