...

Ri De Ridder (Riziv) en Christian De Coster (FOD Volksgezondheid) pleiten voor een interculturele bemiddelaar (ICB) in de eerstelijnszorg. Voorlopig kunnen enkel ziekenhuizen en wijkgezondheidscentra hierop een beroep doen, maar om toegang tot de gezondheidszorg toegankelijker te maken voor migranten en etnische minderheden, is dat ook nodig in de eerste lijn, pleiten beide heren.Migranten en etnische minderheden (MEM's) vinden in ons land maar moeilijk de weg naar gezondheidzorg waardoor zij in een slechte gezondheid verkeren. Op vraag van minister Onkelinx onderzocht de werkgroep Ethealth hoe de kloof tussen deze bevolkingsgroepen en de Belgen verkleind kan worden. Het resulteerde in een rapport met 46 aanbevelingen waarin vooral aandacht is voor kwetsbare groepen (vrouwelijke migranten, asielzoekers en migranten met psychische problemen), preventie, reductie van socio-economische verschillen en aandacht voor culturele verschillen.Aandacht voor opleidingDe onderzoekers, waaronder Ilse Derluyn (UGent), Vincent Lorant (UCL) en Hans Verrept (FOD Volksgezondheid), raden de overheid aan om artsen tijdens hun opleiding culturele competenties bij te brengen. Alvast een aanbeveling die ook Brusselse huisarts Louis Ferrant zeer belangrijk vindt. Deze arts is de oprichter van Medikuregem, een wijkgezondheidscentrum in de Brusselse gemeente Kuregem. "Ik vraag mij af of het niet beter is om culturele kennis te integreren in het vaste lessenpakket dan met sporadische cursussen en navormingen", legt hij uit. Dr. Ferrant denkt ook dat omniopatiënten baat kunnen hebben bij gratis basismedicatie om de financiële drempel te verlagen.ICB's in eerste lijnDaarnaast is Dr. Ferrant voorstander van ICB's en tolken in de eerste lijn. Ook Ri De Ridder en Christian De Coster vinden dat een zeer belangrijke stap om onze gezondheidszorg toegankelijker te maken voor MEM's: "Ons model van ICB's in ziekenhuizen werkt ondertussen goed en heeft navolging gekregen in het buitenland. Misschien kan Elio Di Rupo de 40 miljoen euro die hij in 2013 kan vrijmaken voor tewerkstelling in de sociale non-profit sector, onder andere besteden om ICB's ook in te zetten in de eerstelijnszorg en de ambulante geestelijke gezondheidszorg", hoopt Ri De Ridder. Daarnaast ziet de topman van het Riziv ook potentieel in de registratie van herkomstgegevens van de patiënt. "Momenteel is dat een enorm gemis en ik vind dat eigenlijk een must die interministerieel bekeken moet worden. Ook de ziekenfondsen kunnen hier een belangrijke rol spelen met hun databanken, de gezondheidsenquête...", licht De Ridder toe.PatiëntenrechtenChristian De Coster treedt De Ridder hierin bij en voegt eraan toe dat de wet op patiëntenrechten nog te weinig bekend is bij migranten en etnische minderheden. "Gezondheidszorg moet toegankelijk zijn voor iedereen én elke patiënt heeft het klachtrecht. Volgend jaar bestaat de wet tien jaar en minister Onkelinx plant alleszins een campagne om de wet bekender te maken bij deze doelgroepen." De directeur-generaal van het FOD Volksgezondheid ziet ook een enorm potentieel in de moderne technologie om ICB's via telemonitoring tewerk te stellen in ziekenhuizen én in de ambulante sector. Ook voor de sociale diensten in ziekenhuizen is een belangrijke verantwoordelijkheid weggelegd, aldus De Coster. "De sociale dienst heeft een belangrijke rol op het vlak van de toegankelijkheid en continuïteit van de zorg."De aanbevelingen worden nu voorgelegd aan minister Onkelinx. De bal ligt dus in het ministerieel kamp, maar de onderzoekers hopen alvast dat mits overleg met de gemeenschappen enkele zaken doorgevoerd kunnen worden.