...

Dat bleek op het symposium van de Koninklijke Academie van Geneeskunde van België. In 2013 verklaarde het Grondwettelijk Hof het Vlaamse decreet over risicovolle praktijken nietig omdat minister Vandeurzen daarmee zijn bevoegheden had overtreden. Vandaag heeft de federale overheid zelf haar wetgeving over de risicovolle praktijken in de maak. Dat wordt een belangrijk onderdeel van de Wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg - een onderdeel van de 'werf KB 78'.Bijzondere kwaliteitsvereisten uit die wet zullen voor die praktijken gelden. Belangrijk, in het bijzonder voor privépraktijken, is dat er een gestructureerde en geformaliseerde samenwerking zal moeten bestaan met een ziekenhuis. Ook privépraktijken moeten immers de continuïteit van zorg kunnen verzekeren. Daarom moeten er afspraken bestaan over de kamers die in het ziekenhuis ter beschikking staan voor observatie en behandeling, de permanentie die het ziekenhuis op zich kan nemen buiten de kantooruren, procedures voor spoedhulp bij complicaties en voor de overbrenging van de patiënt, enzovoort.Privépraktijken zullen aan autocontrole en zelfevaluatie moeten doen, resultaten en complicaties moeten registreren. Voor de zorgverstrekkers die de risicovolle handelingen uitvoeren komt er op langere termijn ook een accrediteringssysteem. Dat vertelde Tom Goffin van de beleidscel.Bij de kwaliteitsvereisten die gelden voor individuele zorgverleners in het algemeen geldt ook dat steeds een risico assessment moet gebeuren - een karakterisatie van de gezondheidstoestand van de patiënt, gekoppeld aan een evaluatie van het risico van de verstrekking.Maar deze individuele vereiste heeft bijzondere implicaties voor privépraktijken die risicovolle verstrekkingen leveren. Dat onderstreept ook professor Koen Vandewoude van de beleidscel van de minister van Volksgezondheid. Een belangrijke ingreep bij een patiënt met ernstige COPD of hartfalen van NYHA-klasse III of IV, bijvoorbeeld, moet niet in de setting van een privépraktijk maar in het ziekenhuis gebeuren.