...

Eerst enkele cijfers van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Eén op de twee rusthuisbewoners (53%) slikt antidepressiva en 1 op de 3 antipsychotica (36%), tegenover respectievelijk 21% en 7% bij mensen uit dezelfde leeftijdsgroep die niet in een rusthuis verblijven. Bij een opname in het rusthuis verhoogt het aantal personen dat behandeld wordt met antidepressiva bovendien met 34%. Bij antipsychotica gaat het om een stijging van 81%. Die toename is opvallend hoog binnen de 6 maanden na de opname.Een twintigtal geanalyseerde rusthuizen leveren antidepressiva af aan meer dan 80% van hun bewoners. Nog opzienbarender: in sommige instellingen neemt 90% van de bewoners antidepressiva, in andere... 29%. Deze opmerkelijke verschillen tussen de rusthuizen gelden ook voor de antipsychotica, met schommelingen tussen 5 en 75%, naargelang de instelling.En tot slot: 72% van de rusthuisbewoners die antidepressiva slikten in 2007 hebben die behandeling gevolgd gedurende minstens 5 jaar (2007-2011), terwijl de aanbevolen behandelingsperiode voor een zware depressie 9 tot 12 maanden bedraagt.Pilletje"Een pilletje geven is een gemakkelijkheidsoplossing", zegt psychiater dr. Piet Snoeck van het stedelijk ziekenhuis Roeselare. "Om een luisterend oor te bieden, en zo tot de kern van het probleem te komen, beschikken rusthuizen over onvoldoende personeel en onvoldoende tijd. De overheid zou moeten investeren in meer mensen, in een luisterend oor."Dr. Snoeck onderstreept dat in de meeste gevallen van depressie medicatie na enkele maanden kan worden afgebouwd en gestopt. "Er zijn ontwenningsverschijnselen, maar dat hoeft geen nieuwe depressie te zijn", legt de psychiater uit. "Enkel de mensen die aan een chronische depressie lijden, moeten blijvend medicatie nemen.""Het is een therapeutische paradox", zegt psychiater Snoeck. "Anti-depressiva worden té veel voorgeschreven voor mensen die de medicatie niet nodig hebben en té weining voor patiënten die het wel nodig hebben." Maar hoe kunnen we deze paradox de wereld uit helpen. Dr. Piet Snoeck: "Langs de ene kant moeten de richtlijnen van de sector resoluut worden toegepast, langs de andere kant is een betere monitoring nodig. De opvolging van patiënten moet heel nauwgezet gebeuren. Zo moet worden nagegaan of bepaalde medicatie werkt of niet. Maar, nog eens, dat alles vraagt een investering van de overheid in psychologen en psychiaters, verpleegkundigen enz."CRA-opleiding"Het teveel aan antidepressiva in rusthuizen houdt ons erg bezig", onderstreept dr. Maaike Van Overloop van artsenorganisatie Domus Medica. "Belangrijk is dat de arts alert blijft, de patiënten goed opvolgt en in de gaten houdt, uiteraard na het stellen van de juiste diagnose."Domus Medica schenkt in haar CRA-opleidingen erg veel aandacht aan het gebruik van anti-depressiva in rusthuizen. "Deze specifieke opleidingen voor huisartsen, aan de slag als rusthuisartsen, die we van de overheid mogen geven, legt de link tussen de arts en het ziekenhuisbeleid. In de vormingen benadrukken we het belang van een goede diagnose en zeer gerichte medicatie."