...

Dezelfde ministerraad die de ontwerpwet voor 'financiële transparantie' goedkeurde, gaf ook zijn zegen aan een ontwerp-KB dat de ziekenfondsen beter moet controleren.Het KB gaat over het deel van de administratiekosten van de ziekenfondsen, dat varieert naargelang de dienstverlening. Het legt de onderdelen vast van het proces om die dienstverlening te beoordelen.Onderdelen zijn bijvoorbeeld: hoe komt het ziekenfonds zijn informatieverplichting tegenover de patiënt na? Kent het rechten en uitkeringen correct, uniform en tijdig toe? Hoe organiseert het controlemechanismen?Maar ook "de medewerking met het beleid van de minister van Sociale Zaken" zal als criterium worden meegenomen.