...

Ze hebben daarbij vastgesteld dat een stijging van de BMI met één eenheid het risico op ontwikkeling van hartinsufficiëntie met gemiddeld 20% verhoogt. De studie bevestigt bovendien dat obesitas de insulinespiegel, de bloeddruk, de cholesterolconcentratie, de inflammatoire markers en het risico op diabetes verhoogt. (referentie: Fall T et al. PLOS Medicine.)