...

Na correctie voor verschillende risicofactoren zoals leeftijd, geslacht en roken toont dit groot onderzoek aan dat een stijging met 5 procentpunten van de body mass index (BMI) overeenkomt met een supplementair risico van 27% voor de coronaire hartziekten en 18% voor de cerebrovasculaire accidenten (CVA). Daarnaast, en dat is nieuw, toont het onderzoek ook aan dat er na correctie van de drie belangrijkste verklarende factoren, bloeddruk, hyperglykemie en dyslipidemie, een intrinsiek risico blijft van 15% meer kans op een hartziekte ten gevolge van overgewicht met vijf procentpunten van het BMI. Voor het risico op CVA is dat 4%. Deze meta-analyse bevestigt dus hoe belangrijk het is de cardiovasculaire risicofactoren die verband houden met obesitas te behandelen. Niettemin geeft ze ook aan dat dergelijke aanpak op zichzelf niet volstaat en dat het ook nodig is te streven naar een normale BMI. Dit is des te belangrijker daar cardiovasculaire aandoeningen de belangrijkste doodsoorzaak ter wereld blijven. (referentie: The Lancet, 22 november 2013, doi:10.1016/S0140-6736(13)61836-X)