...

Sinds begin dit jaar moeten artsen nieuwe getuigschriften voor verstrekte hulp gebruiken. Die bevatten een ontvangstbewijs waarop de arts het bedrag dat hij van de patiënt ontvangt, moet vermelden. Het attest ook het KBO-nummer van de arts of van zijn vennootschap vermelden.Tot 30 juni loopt er een overgangsperiode. Wanneer een patiënt vandaag een oud getuigschrift bij het ziekenfonds binnenbrengt, krijgt hij het bedrag terugbetaald waarop hij recht heeft. De arts mag wel een vermanende brief verwachten van het Intermutualistisch Agentschap.Voor attesten die gemaakt zijn na 30 juni zal het ziekenfonds evenwel terugbetaling aan de patiënt weigeren (*).Voor de derdebetalersregeling werden de getuigschriften al langer geweigerd.Voor artsen is vooral vervelend dat ze hun oude getuigschriften moeten bijhouden. Ze kunnen de oude modellen niet terugsturen naar Speos (de drukkerij) of het Riziv. Ze mogen ze ook niet weggooien. Ze moeten de belastingsdienst op de hoogte brengen van hun reserve aan oude getuigschriften, en ze moeten de ongebruikte attesten kunnen tonen aan de belastingscontroleur.(*) Het Riziv wijst er ons op dat de patiënt nog twee jaar tot na het einde van de maand dat het attest gemaakt is, het attest kan binnengeven.