...

Bij systematische screening bestaat er in die twee gevallen een risico op overdiagnose. Die vrees wordt nu aangewakkerd door een nieuwe Deense studie, die gestoeld is op twee programma's voor langetermijnscreening van de bevolking.Het betreft programma's op het grondgebied van Kopenhagen (sinds 1991) en van de voormalige provincie Funen (sinds 1993).Sinds de start van die programma's zijn zo in het totaal bijna 58.000 vrouwen van 56 tot 69 jaar opgespoord. De auteurs concluderen dat de overdiagnose voor de twee programma's samen wellicht ongeveer 2,3% bedraagt bij de vrouwen in de doelgroep, en tussen 1 en 5% voor het geheel van de deelneemsters.(referentie: Njor SH et al. BMJ. 2013;346:f1064)