...

Als er niets wordt ondernomen, zal die epidemie tegen 2030 meer dan 8 miljoen dodelijke slachtoffers per jaar maken, van wie meer dan 80% in landen met een laag of matig inkomen. Dat stelt het Institut Pasteur in Rijsel, waar vorsers het effect van roken op darmaandoeningen onderzoeken. Sigarettenrook is één van de omgevingsfactoren die een rol kunnen spelen bij de pathogenese van inflammatoire darmaandoeningen. Roken verdubbelt bijvoorbeeld het risico op ontwikkeling van de ziekte van Crohn. Roken verhoogt ook het risico op opflakkeringen, versnelt postoperatieve recidieven en verergert het ziekteverloop bij de ziekte van Crohn, waardoor vaker immunosuppressiva moeten worden gegeven. Verrassend is dan weer dat roken een gunstig effect blijkt te hebben op colitis ulcerosa. Het risico op ontwikkeling van colitis ulcerosa zou 2,5-maal kleiner zijn bij rokers, en bij rokers blijk die ziekte ook minder ernstig te zijn. Een van de hypothesen die worden aangehaald om die dichotomie te verklaren, is dat tabak een ander effect heeft op de dikke darm dan op de dunne darm. Een groep van het Institut Pasteur van Rijsel onderzoekt de invloed van blootstelling aan sigarettenrook op het immuunsysteem van het darmslijmvlies. In een publicatie in het tijdschrift Plos-One toont de groep aan dat NK-cellen (immuuncellen die bijzonder gevoelig zijn voor de effecten van vervuiling, althans in de longen) essentieel zijn wat het beschermende effect van sigarettenrook op het colon betreft. NK-cellen die blootgesteld zijn aan sigarettenrook verminderen de productie van pro-inflammatoire cytokines in het colon. De resultaten onderstrepen het belang van die cellen, die reageren op omgevingsprikkels. (referentie: Montbarbon M et al. PLoS One. 2013;8:e62208)