Wat doen we met de kinderen onder de 12 jaar, die vraag zat eraan te komen. De vaccinatiecampagne loopt ondertussen als een trein en concentreert zich voornamelijk op de 12- tot 18-jarigen op dit ogenblik.

Beneden die leeftijd is er nog onvoldoende wetenschappelijke evidentie om zonder zorgen te vaccineren. Er is nog heel wat studiewerk nodig om ook over die leeftijdsgroep uitspraken te doen over de effectiviteit, werkzaamheid en nevenwerkingen van de bestaande coronavaccins.

Roel Van Giel, voorzitter van Domus Medica, vreest dan ook dat die categorie van jongeren de dupe zal worden van het gedrag van de oudere leeftijdsgroepen, die grotendeels, afhankelijk van het landsdeel, hun bescherming reeds gekregen hebben.

Voorbarige uitspraken, als je het mij vraagt. We weten nog niet zoveel over het virus bij zeer jonge kinderen: hoe circuleert het, wat is de besmettelijkheid, zijn er ernstige ziektebeelden te verwachten, is het überhaupt noodzakelijk vaccinatie ook voor hen te voorzien. Het zijn allemaal vragen waarop de wetenschap nog geen eenduidig antwoord heeft.

De bezorgdheid is niettemin terecht. De scholen openen, leeftijden gaan weer 'mixen'. De contacten zullen in aantal pijlsnel de hoogte in gaan. Reeds nu zie je in heel wat huisartsenpraktijken terug iets meer positieven, waarschijnlijk grotendeels het gevolg van terugkerende reizigers.

Dit effect zal natuurlijk niet blijven spelen. De scholen zullen het overnemen. Zij zullen de circulatie terug doen toenemen, tezamen met evenementen en activiteiten waar veel mensen samentroepen, zoals trouwfeesten, festivals, concerten, communiefeesten, enz.

Voorzien we niet beter voor iedereen dat extra vaccin?

De vraag zal dan zijn of we de boostervaccinatie enkel voorzien voor hoogrisico's, of ook uitbreiden naar iedereen. Ook weten we nu reeds dat de bescherming na vaccinatie of natuurlijke infectie daalt, naarmate de tijd verstrijkt. Met deze elementen in het achterhoofd, een kinderpopulatie die nog niet gevaccineerd is, in combinatie met gedaalde immuniteit bij een hoop gevaccineerden, nieuwe varianten die nog zullen opduiken, kan de these gemaakt worden of we niet beter voor iedereen dat extra vaccin voorzien?

Wanneer we uitsluitsel krijgen of de zeer jonge mensen al dan niet een vaccin mogen verwachten, is nog koffiedik kijken. Maar met de elementen die we nu reeds kennen over het gedrag van het virus op volwassen- en ouderenniveau, denk ik, is het beter niet te lang te talmen met actie ondernemen. De minister kan maar beter werk maken van een strategie. Want veel meer dan aankondigen dat hoogrisico's een extra vaccin krijgen, is er nog niet gebeurd.

Temeer ook omdat het griepvirus niet eeuwig onder de radar zal blijven. Er is nu reeds gestegen vraag naar griepvaccins. Mensen zijn ongerust met wat ze gezien hebben in de coronacrisis. Ze gaan het zekere voor het onzekere willen nemen. Veel twijfelaars die anders nooit een griepvaccin zouden nemen, zullen overstag gaan. Misschien krijgen we wel twee golven: een zwakkere vierde coronagolf in combinatie met een griepgolf. Leuk is anders, me dunkt.

Wat doen we met de kinderen onder de 12 jaar, die vraag zat eraan te komen. De vaccinatiecampagne loopt ondertussen als een trein en concentreert zich voornamelijk op de 12- tot 18-jarigen op dit ogenblik.Beneden die leeftijd is er nog onvoldoende wetenschappelijke evidentie om zonder zorgen te vaccineren. Er is nog heel wat studiewerk nodig om ook over die leeftijdsgroep uitspraken te doen over de effectiviteit, werkzaamheid en nevenwerkingen van de bestaande coronavaccins.Roel Van Giel, voorzitter van Domus Medica, vreest dan ook dat die categorie van jongeren de dupe zal worden van het gedrag van de oudere leeftijdsgroepen, die grotendeels, afhankelijk van het landsdeel, hun bescherming reeds gekregen hebben. Voorbarige uitspraken, als je het mij vraagt. We weten nog niet zoveel over het virus bij zeer jonge kinderen: hoe circuleert het, wat is de besmettelijkheid, zijn er ernstige ziektebeelden te verwachten, is het überhaupt noodzakelijk vaccinatie ook voor hen te voorzien. Het zijn allemaal vragen waarop de wetenschap nog geen eenduidig antwoord heeft.De bezorgdheid is niettemin terecht. De scholen openen, leeftijden gaan weer 'mixen'. De contacten zullen in aantal pijlsnel de hoogte in gaan. Reeds nu zie je in heel wat huisartsenpraktijken terug iets meer positieven, waarschijnlijk grotendeels het gevolg van terugkerende reizigers. Dit effect zal natuurlijk niet blijven spelen. De scholen zullen het overnemen. Zij zullen de circulatie terug doen toenemen, tezamen met evenementen en activiteiten waar veel mensen samentroepen, zoals trouwfeesten, festivals, concerten, communiefeesten, enz.De vraag zal dan zijn of we de boostervaccinatie enkel voorzien voor hoogrisico's, of ook uitbreiden naar iedereen. Ook weten we nu reeds dat de bescherming na vaccinatie of natuurlijke infectie daalt, naarmate de tijd verstrijkt. Met deze elementen in het achterhoofd, een kinderpopulatie die nog niet gevaccineerd is, in combinatie met gedaalde immuniteit bij een hoop gevaccineerden, nieuwe varianten die nog zullen opduiken, kan de these gemaakt worden of we niet beter voor iedereen dat extra vaccin voorzien?Wanneer we uitsluitsel krijgen of de zeer jonge mensen al dan niet een vaccin mogen verwachten, is nog koffiedik kijken. Maar met de elementen die we nu reeds kennen over het gedrag van het virus op volwassen- en ouderenniveau, denk ik, is het beter niet te lang te talmen met actie ondernemen. De minister kan maar beter werk maken van een strategie. Want veel meer dan aankondigen dat hoogrisico's een extra vaccin krijgen, is er nog niet gebeurd.Temeer ook omdat het griepvirus niet eeuwig onder de radar zal blijven. Er is nu reeds gestegen vraag naar griepvaccins. Mensen zijn ongerust met wat ze gezien hebben in de coronacrisis. Ze gaan het zekere voor het onzekere willen nemen. Veel twijfelaars die anders nooit een griepvaccin zouden nemen, zullen overstag gaan. Misschien krijgen we wel twee golven: een zwakkere vierde coronagolf in combinatie met een griepgolf. Leuk is anders, me dunkt.