...

Zoals ik vroeger reeds beweerde, zijn de grenzen van de homeopathie de grenzen van de homeopaat zelf. Daarom zal ik hierbij het resultaat tonen i.v.m. de behandeling van vitiligo (een aandoening die volgens de gangbare opvattingen en methoden niet te genezen is), met wat jullie spottend het 'homeopathisch placebo-effect' noemen. De foto's betreffen een van mijn vitiligo-patiënten: foto's van voor de behandeling, en foto's van na de behandeling, met homeopathische diludynes ('diludyne' is een term, door mezelf bedacht: het is een contractie van 'dilutie' en 'dynamisatie'). De foto's zijn genomen met tussenpozen van ongeveer zes weken. Wat zei en schreef Einstein ook weer: 'Het is gemakkelijker een atoom te splitsen dan een vooroordeel weg te nemen.' 'Twee dingen zijn oneindig: het universum en de kortzichtigheid van het mensdom, maar van het eerste ben ik het nog niet helemaal zeker.' 'Een dwaas geloof in autoriteit is de ergste vijand van de waarheid.' 'We kunnen het probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.' Met andere woorden, zoals de 'Wetten van Newton' niet meer gelden op kwantum-niveau, is het tevens zo dat de dogma's van de klassieke geneeskunde niet meer gelden waar men te doen heeft met inprenting in water of in andere substanties, met stoffen die door dilutie en dynamisatie gesublimeerd worden tot diludynes (mijn werkterrein strekt zich uit met diludynes, gaande van 100 in de -vierde macht, tot 100 in de -50.000-ste macht). Het klassieke dubbelblind onderzoek is hier dan ook niet aan de orde, en dan nog vooral omdat het zo is dat, volgens mijn vaststelling gedurende mijn 50 jaar ervaring, meerdere patiënten, voor dezelfde aandoening, zeer verschillende diludynes kunnen ontvangen, wat rechtstreeks verband houdt met de kunde van de homeopaat, die, na een uiterst grondige anamnese, het gepaste simillimum moet vinden voor elke specifieke aandoening bij elke specifieke patiënt. Om te eindigen, graag twee vraagjes aan de minister van Volksgezondheid, die schreef: "Vormen van geneeskunde die niet kunnen bewijzen dat ze een toegevoegde waarde hebben, verdienen geen steun." (A propos, een warm bad hoeft u inderdaad niet terug te betalen, tenzij u een grote fan bent van de Brownse beweging.) Vraag 1: Is mensen van hun vitiligo afhelpen een meerwaarde? Vraag 2: Indien het antwoord op de eerste vraag 'ja' is, wat nogal logisch is, wat is dan het belangrijkste: het feit dat ik met mijn denkwijze iets heb opgelost zonder mij te bekommeren om de onderzoeksmethoden van de EBM, ofwel de EBM-doctrine zelf? We zouden moeten leren het feit accepteren dat we iets kunnen weten, zonder te weten waarom we het weten. Verbeeldingskracht is sterker dan kennis, of zoals Einstein het zo gevat formuleerde: 'Imagination ist alles. Es ist die Vorschau des Lebens auf die kommenden Attraktionen.'