...

Eerst wat begripsverwarring de wereld uithelpen. Met de Christelijke Mutualiteit (CM), het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten (NVSM), de Landsbond van Onafhankelijke Ziekenfondsen (LOZ), de Landsbond van Liberale Mutualiteiten (LLM), de Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen (LNZ), de Kas van de NMBS en de Hulpkas voor ZIV hebben we meteen de zeven erkende nationale verzekeringsinstellingen opgenoemd. Van deze zeven zijn de Liberale Landsbond en de Kas van de NMBS verlieslatend. Verzekeringsinstellingen zijn een conglomeraat van lokale ziekenfondsen. Dat is historisch gegroeid. Zo bestond de CM eind 2014 uit 19 ziekenfondsen die elk gemiddeld 167.738 leden telden. Daarvan was de CM Midden-Vlaanderen met hoofdzetel in Gent de grootste met 354.052 gerechtigden. De MC Verviers-Eupen is met 62.627 leden dan weer het kleinste ziekenfonds van de Christelijke zuil. Eind 2014 waren er 7.544.086 Belgen aangesloten bij een verzekeringsinstelling. Daarbij dienen nog 3.519.073 personen ten laste bijgeteld worden. De CM is met 3.187.024 gerechtigden (42,25%) en 1.373.949 personen ten laste (samen 4.560.973) veruit de grootste verzekeringsinstelling. Tussen 2013 en 2014 groeide de organisatie, er kwamen 27.503 leden bij. In procenten gaat de CM echter al een aantal jaren zachtjes achteruit. Ter vergelijking: In 2005 was nog 43,35% van de Belgen bij de CM aangesloten, nu dus nog 'slechts' 42,25%. Het verschil met de nummer twee, de NVSM, blijft wel heel groot. Bij de socialistische landsbond zijn 2.079.825 Belgen aangesloten. Een gemiddeld ziekenfonds van de Liberale landsbond telt het minste aantal leden (41.556).Sterkste stijgerVorig jaar had wel een opmerkelijke herstructurering plaats. De Nederlandstalige leden van Euromut (min 141.000) werden getransfereerd naar Partena (plus 138.000). Op 1 januari 2015 ging Euromut op in Partenamut (goed voor 620.000 leden). Abstractie gemaakt van de fusies is het Onafhankelijk Ziekenfonds in absolute cijfers het snelst groeiende ziekenfonds in 2014. Er kwamen 10.113 titularissen bij. Procentueel het snel groeiende ziekenfonds in ons land is het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (VNZ). "Naast het VNZ (+4,21%) groeiden ook het Onafhankelijk Ziekenfonds (+4,08%) en het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen (+3,02%) sterk in 2014," aldus Jürgen Constandt, algemeen directeur van het Vlaams en Neutraal Ziekenfonds.