...

De studie werd uitgevoerd aan de University of Illinois en besproken op het jaarlijkse congres van de European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE). Er werden niet minder dan 12.193 vrouwen in opgenomen die tussen 1965 en 1988 een infertiliteitsbehandeling kregen in vijf Amerikaanse ziekenhuizen. Na een follow-up van 30 jaar werden 749 gevallen van borstkanker, 119 gevallen van uteruskanker en 85 gevallen van ovariumkanker vastgesteld. De auteurs stelden vast dat de gonadotrofines het risico niet lijken te verhogen, behalve bij een subgroep van vrouwen die onvruchtbaar bleven na de behandeling. Alleen langdurig gebruik van clomifeencitraat, een antioestrogeen, verhoogde het risico op invasieve borstkanker met 69% bij vrouwen die het gedurende 12 cycli of meer hadden gebruikt. Over het algemeen wordt het echter veel minder lang voorgeschreven. Zelfs bij gebruik tijdens een groot aantal cycli, ging het middel evenwel niet gepaard met een significante stijging van het risico op uterus- of ovariumkanker. "Deze resultaten zijn over het algemeen geruststellend", stellen de auteurs van deze studie. Ze raden echter aan om vrouwen die behandeld werden voor infertiliteit te blijven volgen. Ze beschouwen de kwestie dus nog niet als afgehandeld. (referentie: Public Release de l'ESHRE, via EurekAlert, 30 juni 2014)