...

Het onderzoek, uitgevoerd in drie kinderziekenhuizen (Boston Children's Hospital, Children's Hospital of Philadelphia en Seattle Children's Hospital) op basis van een gespecialiseerde vragenlijst, komt tot het besluit dat ouders van kinderen met een gevorderde kanker een hoge tot ernstige mate van psychologische ontreddering ervaren. Die psychologische ontreddering van ouders kan worden verminderd door het begrip van de prognose af te stemmen op de concrete zorgdoelstellingen en door het lijden van het kind en de financiële problemen als gevolg van de behandeling te verlichten. (referentie: Rosenberg AR et al. JAMA Pediatr. 2013;():1-7. doi:10.1001/jamapediatrics.2013.628)