...

"Tot nu was 26 weken het minimum", zegt gynaecoloog Wilfried Gyselaers van de UHasselt in De Standaard. "Vanaf die leeftijd wordt er normaal alles aan gedaan om de baby in leven te houden."Maar op een congres afgelopen weekend spraken de centra voor prematuren af dat ze ook baby's van 24 en 25 weken alle kansen willen geven. Voorwaarde is wel dat de ouders daar nadrukkelijk om vragen en ze het akkoord krijgen van een team waar onder meer de gynaecoloog deel van uitmaakt."Nu laten dokters meestal de natuur beslissen", zegt Gyselaers. "Maar de medische wetenschap heeft zoveel vooruitgang geboekt dat sommige artsen zich niet goed meer voelen bij de weigering om een kind van 24 of 25 weken te behandelen. Tien jaar geleden was de overlevingskans amper 2%, nu is dat al 20%. Met die nuance dat de helft van die overlevers een handicap heeft.""Het is onze taak om de ouders daar eerlijk over te informeren", voegt hij eraan toe. "Als zij vinden dat we toch het onderste uit de kan moeten halen dan kan er met alle betrokkenen een afweging gemaakt worden."Het advies wordt voorgelegd aan de beleidsmakers.