...

Zo ook stellen hulpverleners van de stad Rotterdam heden vast dat zij telkens weer worden geconfronteerd met pijnlijke situaties zoals ernstige verwaarlozing en mishandeling, soms zelfs zo heftig dat kinderen overlijden. Zij willen een wet die het mogelijk maakt dat moeders/ ouders die niet in staat zijn hun kinderen veilig en gezond groot te brengen, verplicht anticonceptie moeten gebruiken. 'Kinderen worden geboren in gezinnen waar iedereen buikpijn van heeft. Niet geboren worden is ook een vorm van kinderbescherming en veilig en gezond opgroeien is net zo'n fundamenteel recht als kinderen krijgen', verklaarde de Rotterdamse schepen van Onderwijs, Jeugd en Zorg Hugo de Jonge van het Christen Democratische Appèl op de persconferentie van 30 september: En wij kiezen voor het kind. Het gaat om vrouwen die bijvoorbeeld verslaafd zijn, psychiatrische problemen hebben, dakloos zijn of in de prostitutie werken, zegt De Jonge. Een rechter zou moeten beslissen of die vrouwen kunnen worden verplicht tijdelijk anticonceptie te gebruiken, net zoals een rechter beslist over dwangmedicatie bij psychiatrische patiënten. Vrouwen krijgen dan een dwangspiraal dat zwangerschap onmogelijk maakt. Ik ben voor en zet mijn handtekening als Vankrunkelsven een petitie start.Maar...lopen wij de feiten niet achterna met zulk een maatregel? Wat is de oorzaak van verslaafd zijn, psychiatrische problemen, dakloos zijn, prostitutie?Diezelfde dag las ik ook: 'U bent vrouw? En u hebt bewust één of helemaal geen kinderen? Proficiat, dan krijgt u op uw 50ste verjaardag een premie van 80.000 dollar'. Een nieuw voorstel van de Club van Rome. De Noorse futuroloog Jorgen Randers en de Britse econoom Graeme Maxton zien de verdubbeling van de wereldbevolking als de hoofdoorzaak van de langzame vernietiging van onze planeet. Omdat het erg moeilijk is om onze ecologische voetafdruk te beperken, pleiten ze voor een meer drastische optie. 'Het is nodig om de groei van de bevolking te verminderen, of in het ideale geval negatief te maken', verklaarden ze op hun persconferentie. Zou dit een alternatief kunnen zijn voor de bedoelde Rotterdamse vrouwen of zoek ik het liever bij Thomas More die nu uitbundig gevierd wordt dit najaar? More stelt in zijn Utopia dat vrouwen mogen trouwen op hun achttiende en mannen op hun tweeëntwintigste (in de zestiende eeuw was dat twaalf en veertien). Weliswaar na de nodige oefeningen tot seksuele vertrouwdheid, de opvoedkundige voorbereiding tot kinderen krijgen en de voorwaarde tot levenslange trouw aan elkaar en aan de familie waarin ze als huwelijkspaar worden opgenomen. Die utopische familie verzekert in ruil de zorg voor de kinderen. Zijn opvoedkundige skills, seksueel vertrouwen en financiële draagkracht ook niet de voorwaarden voor adoptie-ouders en ouders met vruchtbaarheidsproblemen die een beroep doen op de maakbaarheid? Eeuwige trouw en wederzijdse zorg staan niet in hun contract, maar is het niet extra te overwegen voor hen en voor alle ouders die nog kinderen willen in deze wereld? Dwangspiralen zijn dan waarschijnlijk niet meer aan de orde.