...

De beroepsverenigingen pleitten woensdag voor een wettelijke omkadering van het beroep, wat de patiënt ten goede zou moeten komen. Daarnaast vragen ze een registratie van de osteopaten, de oprichting van een tuchtorgaan en een definitie van toegelaten praktijken.Tijdens de hoorzitting kwam het evenwel tot een zware verbale twist tussen de Gentse professor Guy Vanderstraeten en zijn ULB-collega Yves Lepers. Vanderstraeten stelde dat osteopathie moeilijk te beoordelen is op basis van de principes van evidence-based medicine. Hij haalde ook zwaar uit naar de opleiding die aan de ULB gegeven wordt, wat leidde tot een zware tegenaanval van Lepers.In België zijn bijna 1.500 osteopaten actief, van wie 1.100 aangesloten bij een beroepsverenging. Vorig jaar verrichtten ze samen 1,4 miljoen raadplegingen, een cijfer dat jaarlijks met een 5% groeit. 83% van de osteopaten heeft een diploma kinesitherapie en volgde daarna nog gedurende vier tot zes jaar een beroepsbegeleidend onderwijstraject osteopathie, vaak binnen het privaat onderwijs.Vlaamse privé-initiatievenIn Franstalig België kan men sinds 2004 een zesjarige opleiding Osteopathie volgen aan de Brusselse ULB, in Vlaanderen is men aangewezen op enkele privé-initiatieven. Pogingen om een universitaire opleiding in Vlaanderen te installeren mislukten, onder meer door tegenkanting vanuit de hoek van prive-instellingen. Dat vertelde voorzitter van koepelvereniging GNRPO(1) Eric Dobbelare na de hoorzitting.