...

De conclusie van de auteurs luidt dat het risico op diepe veneuze trombose kleiner is bij gecombineerde tromboprofylaxe dan met farmacologische profylaxe alleen. Doordat er bij de meeste resultaten echter onvoldoende bewijzen zijn, kan de kosten-batenverhouding van de gecombineerde strategie ten opzichte van de aparte opties niet worden bepaald bij patiënten die een zware orthopedische ingreep ondergaan. (referentie: Sobieraj DM et al. Pharmacotherapy. 2013;33:275)