...

De Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen vindt dat de wijzigingen die de wet van 4 april 2014 (wet tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen) aanbracht aan het KB78 deze beroepsgroep ongelijk behandelt tegenover de klinisch psychologen.Ze vinden het onterecht dat ze geen psychodiagnose kunnen stellen bij 'emotionele problemen' - aangezien de gedragsproblemen die ze bij kinderen behandelen vaak niet los kunnen gezien worden van dergelijke problemen.Ze vinden ook dat ze ondervertegenwoordigd zijn in de Federale Raad voor de Geestelijke Gezondheidszorgberoepen. Er zetelen immers maar vier klinisch orthopedagogen in deze raad, terwijl deze 16 klinisch psychologen omvat.De Ministerraad verdedigt de wet. Ze stelt dat de orthopedagogie andere oogmerken heeft dan de klinisch psychologie, en dat de verschillende behandeling in de wet dat weerspiegelt.De Federale Raad verstrekt alleen advies aan de minister. Er zijn minder orthopedagogen in deze raad opgenomen, omdat er ook veel minder orthopedagogen zijn.Het Grondwettelijk Hof verwerpt het beroep, maar doet geen uitspraak ten gronde. Het stelt alleen maar vast dat de orthopedagogen de artikelen uit het KB78 willen schrappen.Niet alleen heeft het KB78 ondertussen plaats moeten maken voor de gecoördineerde wet van 10 mei 2015, de gewraakte artikelen werden bovendien gewijzigd door de wet van 10 juli 2016.De orthopedagogen krijgen alsnog de kans aan te tonen dat ze belang hebben bij de schrapping van die nieuwe bepalingen.