...

Is er een verband tussen levenskwaliteit en het welzijn op het werk? Hebben veel wachtdiensten kloppen en veel stress op het werk een negatieve impact op de levenskwaliteit. Het grafiekje van dokter Bejjani -waarbij geen bron vermeld wordt- zorgde alvast voor enkele hilarische reacties op twitter. Zo werd bijvoorbeeld al lachend opgemerkt dat de slechte ranking van de psychiaters beslist wel verband houdt met hun inkomen. Te noteren valt nog dat 'Family Medecine' met 52% zich netjes in de middenmoot bevindt.