...

Dat alles zei Dirk Broos, voorzitter Wit-Gele Kruis van Vlaanderen eind juni in Gent op een academische zitting naar aanleiding van de 85ste verjaardag van de organisatie. Broos wees vooreerst op de enorme budgettaire uitdagingen waarvoor de gezondheidszorg en de diensten voor thuisverpleging staan. De thuiszorg kampt niet enkel met stijgende loonkosten maar ook met ernstige vormen van onderfinanciering, zei hij. "Kijkend naar de financiële uitdagingen," dixit Broos, "moeten we de nodige stappen zetten en onderzoeken hoe we met (het trouwens wettelijk voorziene) remgeld kunnen werken." Om de thuisverpleegkundige zorg maximaal toegankelijk te maken voor iedereen vroeg het Wit-Gele Kruis tot nu toe geen remgeld. Maar dat leidt volgens Broos tot het beeld alsof de thuiszorg zo goed als gratis is."Dat is natuurlijk niet waar. Teveel wekten we de indruk naar patiënten, mutualiteiten, ambtenaren en politiek dat het ook voor minder kon. Dringend moeten we duidelijk stellen wat deze zorg kost en daarvoor ook de correcte vergoeding aanrekenen", dixit Broos.En dus gaat het Wit-Gele Kruis vanaf volgend jaar wel eigen bijdragen vragen aan de patiënten. Zoals al de gewoonte is in Wallonië en Brussel. De gesprekken met de andere thuisverpleegkundige organisaties lopen -"want het al dan niet innen van het remgeld mag uiteraard geen element van concurrentie worden". Men wil ook snel aan tafel gaan met minister van sociale zaken en volksgezondheid Frank Vandenbroucke, het Riziv en de mutualiteiten.Voor Dirk Broos zijn er enkele duidelijke voordelen. Het kadert in het streven naar geïntegreerde zorg en draagt bij tot een zekere responsabilisering van de hulpvrager. Daardoor kunnen verpleegkundigen gerichter ingezet worden. Verder helpt het om het aanbod thuisverpleging transparanter te maken. Last but not least zorgt het voor een noodzakelijke financiële injectie.Dirk Broos tot slot: "Belangrijk is dat nog steeds sociale maatregelen kunnen genomen worden. In principe wordt het remgeld aangerekend op minstens 85% van de geleverde prestaties. Zo kan men de resterende 15% inzetten voor mensen voor wie het remgeld écht een probleem vormt."