...

Verduidelijking van de vraag om zorgArtikel 2 draagt elke zorgaanbieder, tot wie een persoon met een zorg- en ondersteuningsnood zich richt met een vraag om zorg en ondersteuning, op te luisteren naar de vraag om zorg en ondersteuning van die persoon en de vraag te verduidelijken in dialoog met die persoon om zo inzicht te verwerven in de aard van de vraag, de noden, de situatie of de problemen.Op basis van de verduidelijking van de vraag om zorg en ondersteuning stelt de zorgaanbieder, in samenspraak met de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood en op basis van de op dat moment beschikbare informatie, vast welk van de volgende twee procesniveaus van toepassing is:1° een beperkt procesniveau: dit procesniveau kenmerkt zich door het feit dat de zorg- en ondersteuningsnood of -noden beantwoord kunnen worden door een beperkt aantal betrokken zorgaanbieders waarbij alleen een gering interdisciplinair optreden vereist is;2° een complex procesniveau: dit procesniveau kenmerkt zich door een veelvoud aan te behandelen facetten of levensdomeinen, een groot aantal betrokken zorgaanbieders, vanuit verschillende domeinen of disciplines, waarbij het grote aantal zorg- en ondersteuningsnoden een hoog interdisciplinair optreden vereist.Zorg met een beperkt procesniveauBij een beperkt procesniveau informeert de zorgaanbieder, tot wie de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood zich richt, deze persoon over de mogelijkheid om levensdoelen te formuleren en biedt die zorgaanbieder, als de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood dat wil, deze persoon ondersteuning bij het formuleren van zijn levensdoelen (artikel 3).Zorg met een complex procesniveauBij een complex procesniveau gaat de zorgaanbieder, tot wie de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood zich richt, actief het gesprek aan met deze persoon om levensdoelen te formuleren. De zorgaanbieder, tot wie de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood zich richt, wendt alle relevante informatie, die beschikbaar is vanuit vroegere of andere zorgprocessen, aan om het gesprek te voeren en de levensdoelen te formuleren. Het zorg- en ondersteuningsplan, vermeld in het eerste lid, omvat al de volgende elementen: 1° de levensdoelen; 2° de zorg- en ondersteuningsdoelen; 3° een overzicht van het zorg- en ondersteuningsteam; 4° de zorg- en ondersteuningstaken (artikel 4).Zorg- en ondersteuningsplanOp basis van de zorg- en ondersteuningsnood kan een zorg- en ondersteuningsplan opgesteld worden. Bij een complex procesniveau wordt altijd een zorg- en ondersteuningsplan opgesteld dat voortbouwt op alle eerdere afspraken en gezette stappen in het zorg- en ondersteuningsproces (artikel 5).De artikelen 6, 7 en 8 regelen de zorgcoördinatie en het case-management.