...

De organen worden koud bewaard om degeneratie van de cellen af te remmen, maar worden bevloeid door een perfusietoestel dat zuurstof en voedingsstoffen aanvoert via de bloedvaten. Om bevriezen van de organen te voorkomen, hebben de vorsers van het Massachusetts General Hospital in Boston twee specifieke stoffen aan de oplossing toegevoegd: 3-O-methyl-D-glucose en polyethyleenglycol. De organen worden dan voorzichtig afgekoeld tot het vriespunt (-6 °C), maar zonder ze te bevriezen. Het team noemt dat "supercooling". Ze worden dan enkele dagen bewaard en daarna voorzichtig weer opgewarmd en opnieuw voorzien van zuurstof en voedingsstoffen. De techniek is met succes toegepast op rattenlevers. Dankzij afkoeling tot een temperatuur van 0 tot -6°C konden de organen intact worden bewaard gedurende drie dagen en bedroeg de overleving van de dieren meer dan drie maanden, zonder tekenen van leverinsufficiëntie. Een belangrijk resultaat dat nieuwe hoop wekt. Nu moet nog aangetoond worden dat de techniek even goed werkt bij de mens als bij ratten. (referentie: Nature Medicine, 29 juni 2014, DOI: 10.1038/nm.3588)