...

Professor Steeno heeft een lange staat van dienst bij de Orde. Tussen 1973 en 1976 was hij ondervoorzitter van de provinciale raad van de Orde van Brabant 'met het Nederlands als voertaal'. Daarna zat hij in de Nationale Raad (1976-1988) en vervolgens was Steeno plaatsvervangend lid van de Nederlandstalige Raad van Beroep (1988-1994). Over de net beëindigde, voor het eerst elektronisch verlopen, verkiezing voor de provinciale raden stuurde hij een brief naar Orde-voorzitter Dejemeppe en een aangetekend schrijven naar de Nederlandstalige Raad van Beroep van de Orde. Steeno dient bezwaar in tegen "de procedure, het verloop en de uitslag" van de verkiezing voor de provinciale raad van Vlaams-Brabant en Brussel.Verschillende elementen zitten hem hoog. Zo noemt Steeno het "een ramp om als 80-jarige verplicht te worden tot een elektronische stemming." Naar zijn aanvoelen geldt dat voor heel wat van zijn leeftijdsgenoten. "Ik heb aan de verplichting tot stemmen niet kunnen voldoen maar ook het recht om deel te nemen aan de verkiezing niet kunnen uitoefenen", schrijft prof. em. Steeno. De procedure discrimineert leeftijdsgroepen en is volgens hem 'moeilijk' met "wereldvreemd technisch jargon (wat is bv. een backupprocedure?). De talrijke Engelse passages in de handleiding, vormen een inbreuk op de taalwetten." Verder is prof. Steeno van oordeel dat de samenstelling van de Raden van Vlaams-Brabant en Brussel en van Brussel en Waals-Brabant niet in overeenstemming met de laatste staatshervorming. Tot slot stelde hij vast "dat een kandidaat, dokter Eddie De Block, die Brussel als medische woonplaats (hoofdactiviteit) opgaf, toch ingedeeld werd bij het district Halle-Vilvoorde."Om al die redenen vraagt Omer Steeno een heropening van de verkiezing van de Raad van Vlaams-Brabant en Brussel. En indien zijn klacht wordt afgewezen dan overweegt hij verhaal te halen bij de Raad van State. "In de hoop dat de Raad van State een prejudiciële vraag zal stellen aan het Grondwettelijk Hof", aldus nog prof. Steeno.