...

Noch Vankrunkelsven, noch Van de Casteele zijn nog politiek actief op federaal vlak, maar hun voorstel is daarom niet opgeborgen door Open VLD. Destijds maakte het furore en zat het in de laatste rechte lijn om het te halen. Het voorstel was al goedgekeurd door de Senaat, maar haalde de Kamer niet. De val van Verhofstadt II stak daar toen een stokje voor.Critici zagen het overigens niet zitten dat de faciliteiten gebetonneerd zouden worden om de 'communautaire angel' uit de Ordehervorming te halen. Artsen met een hoofdactiviteit in een Vlaams-Brabantse gemeente zouden zich volgens dat vorostel immers kunnen inschrijven in de Franstalige Raad van Brabant. Op die manier kunnen ze zich onttrekken aan de Nederlandstalige raad van de Orde. Die zet schokte trouwens ook de Orde zelf, bleek uit een interview in Artsenkrant.TripartiteDat het voorstel nu weer op de agenda wordt gezet, sterkt het vermoeden dat men weer denkt aan een klassieke tripartite als basis voor een staatshervorming. Van deze tripartite was ook Vankrunkelsven in 2007 al voorstander.Naast de hervorming van de artsen staat tevens de Orde van apothekers, kinesitherapeuten en verpleegkundigen op de agenda van de Senaat. Dat hoeft niet te verwonderen. Het voorstel Vankrunkelsven-Van de Casteele hield immers ook de invoering in van een Hoge Raad voor Deontologie voor een aantal (para)medische beroepen: de apothekers zouden een tuchtcollege krijgen dat op een nieuwe leest geschoeid wordt. Maar verder vallen gezondheidsberoepen die daar niet om vragen zoals verpleegkundigen, onder die raad. Ook bij Vankrunkelsven en Van de Casteele werd al gepleit voor een Orde van kinesitherapeuten.