...

Vanaf dit jaar is het accrediteringsforfait gekoppeld aan het aanvaarden van het akkoord artsen-ziekenfondsen. Enkele artsen interpelleerden de Orde met de vraag om deze clausule deontologisch af te keuren. Maar de Orde gaat daar niet op in. Hoeveel je als arts precies opstrijkt als accrediteringsforfait hangt vanaf dit jaar af van je conventiestatus. Wie het akkoord volledig onderschrijft, ontvangt 1.027,81 euro op de rekening. Wie deconventioneert of partieel conventioneert moet het stellen met 593,61 euro. Vooral de ziekenfondsen drongen aan op die ingreep om de conventiegraad onder de artsen te verhogen, wat overigens mislukt is (zie vorige editie). Maar intussen zette de koppeling van een kwaliteitslabel aan de conventiestatus, waar het niets mee te maken heeft, heel wat kwaad bloed. De accreditering wordt zo gereduceerd tot een afkoopsom voor de conventie en dat is deontologisch af te keuren, is de teneur.Het antwoord van de Orde stelt de brievenschrijvers teleur. De nationale raad van de Orde laat weten dat de kwestie geen deontologisch karakter heeft en dat ze het niet tot haar bevoegdheid rekent. De artsen worden doorverwezen naar "instanties ter verdediging van de beroepsbelangen".