...

Naar aanleiding van de verkiezingen, brengt de Nationale Raad van de Orde in herinnering dat een arts een medisch attest alleen mag afleveren op grond van zijn eigen bevindingen. Hij ondervraagt en onderzoekt de patiënt eigenhandig, en stelt een medisch attest aan de hand van zijn medische vaststellingen bij de patiënt.De Nationale Raad roept ook iedereen op die met een mogelijk vals medische attest te maken krijgt, daarvan de Provinciale Raad van de Orde op de hoogte te brengen. De Provinciale Raden moeten dat soort feiten immers onderzoeken en er eventueel gevolg aan geven.Ten slotte wijst de Orde er nog op dat patiënten die hun arts om een attest vragen zonder een medische reden, de vertrouwensrelatie met hun arts misbruiken. Artsen die op een dergelijk verzoek ingaan, ondermijnen de geloofwaardigheid van medische attesten.