...

Dat schrijft de nationale raad in een brief aan alle senatoren. Volgens de Orde worden de begrippen "ernstig en dreigend gevaar" en "aanwijzingen van een gewichtig en rel gevaar" onvoldoende verduidelijkt.Als een arts handelt op aangeven van een derde heeft hij vaak te weinig informatie om het gevaar in te schatten en de ernstige situatie te doen stoppen. "Er valt dan ook te vrezen dat de arts, nu zijn spreekrecht uitgebreid wordt, sneller geneigd zal zijn om melding te doen en dat het wetsontwerp in de praktijk minder zal uitmonden in een uitgebreid spreekrecht dan in een meldingsplicht", staat er in de brief. Voorts vreest de Orde dat systematisch gebruik van het spreekrecht daders maar ook slachtoffers ervan kan weerhouden om naar een arts te stappen.