...

De Orde zegt dat het menselijk en sociaal onaanvaardbaar is om studenten die zeven (of zes) jaar basisopleiding achter de rug hebben, de toegang te ontzeggen tot de beroepsopleiding en een praktijkvoering.Europese contextDe Orde van Geneesheren wijst ook op de Europese context- die de mobiliteit van gekwalificeerde artsen over de landsgrenzen heen bevordert.Door de wetgeving op de contingentering is de toegang tot de beroepsopleiding voor gediplomeerden van de universiteiten van de Vlaamse Gemeenschap en de Federatie Wallonië-Brussel beperkt. De beroepsopleiding staat wel open voor afgestudeerden van andere universiteiten, in zoverre er plaatsen beschikbaar zijn.Betere studiekwaliteitMaar de Nationale Raad dringt er niet alleen op aan dat een oplossing onderhandeld wordt om de toekomst van de studenten van vandaag te verzekeren. Ze "raadt de veralgemening van het toelatingsexamen aan en geen selectie in de loop van de studies, zoals dit voorheen zonder succes is getest in de Franse Gemeenschap".De Nationale Raad wijst erop dat een toegangsexamen ook de kwaliteit van de opleiding verbetert. Vooral nu dat de studieduur teruggebracht wordt tot zes jaar is het belangrijk dat men geen tijd meer moet verdoen voor het opfrissen van de basiskennis voor wetenschappen - tijd die men beter investeert in menselijke en sociale vorming, aldus de Orde.Verder wenst de Orde dat er een oriëntatieprocedure voor de studenten zou komen op het einde van de basisstudie. Dat om de gezondheidsbehoeften in ons land en in Europa beter te kunnen voldoen.