...

Wie zijn vennootschap opdoekt, betaalt vanaf oktober 2014 een heffing van maar liefst 25% op de zogenaamde 'liquidatiebonus'. Die bonus is het saldo dat overblijft bij de liquidatie van een vennootschap. De heffing bedraagt vandaag nog 10% en wordt dus in één ruk met zomaar even 150% verhoogd.PensioenspaarpotDie maatregel van de regering Di Rupo zorgt uiteraard voor wrevel bij duizenden beoefenaars van een vrij beroep zoals advocaten, revisoren en vooral ook artsen. De maatregel is een regelrechte aanslag op hun pensioenspaarpot. Als ze met pensioen gaan, worden ze plots voor 25% belast op alles wat ze hun leven lang hebben opgebouwd.De Bvas en het VBS sloten zich aan bij het initiatief van de Antwerpse topadvocaat Victor Dauginet om de belastingsverhoging aan te vechten bij het Grondwettelijk Hof. Dauginet haalde al met scherp uit naar de minister van Financiën. "Koen Geens probeert de begroting op te poetsen door alle vrije beroepers te stropen met een enorme vermogensbelasting."Veel artsen overwegen om gebruik te maken van een overgangsmaatregel die de wet voorziet. Wie nog voor einde 2013 de reserves uit zijn bedrijft uitkeert, moet maar 10% betalen op voorwaarde evenwel dat de reserves opnieuw als kapitaal worden ingebracht in de vennootschap. Ten vroegste in 2019 kan men die reserves dan belastingvrij innen.Maar een kapitaalsverhoging vereist een wijziging van de statuten. En als het gaat om een doktersvennootschap moet de Orde van Geneesheren daar vooraf goedkeuring aan verlenen. Dat zou veel artsen in tijdsnood brengen, de overgangsmaatregel loopt maar tot 31 december 2013. UitzonderingDe provinciale raad van West-Vlaanderen stelde doktersvennootschappen al gerust. "Een kapitaalsverhoging die enkel in verband staat met de overgangsmaatregel voor de liquidatiebelasting hoeft niet voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd te worden", liet de raad weten. "Wij vragen wel een kopie van de notariële akte en een kopie van de publicatie in het Staatsblad." De Orde is dus niet zinnens om deze fiscale ontsnappingsroute voor doktersvennootschappen af te blokken. Een klein lichtpuntje in een poel van fiscale ellende. Tenminste als de andere provinciale raden de wijsheid hebben om het voorbeeld van West-Vlaanderen te volgen.