De nationale raad van de Orde der artsen herinnert eraan dat het dokters -behoudens wettelijke uitzonderingen- verboden is om patiënten geneesmiddelen te verkopen om ze vervolgens toe te dienen. Volgens de Orde komt het nochtans vaak voor dat artsen medicijnen als het ware 'voorschieten'. Dat gebeurt in afwachting dat de patiënt op basis van het geneesmiddelenvoorschrift het product in de apotheek koopt. Daarna geeft de patiënt het medicijn dan terug aan de arts. Groot voordeel is dat de behandeling onmiddellijk kan worden opgestart.

Uitzonderingen

Deze praktijk stelt echter een probleem qua traceerbaarheid van het toegediende geneesmiddel, aldus een nieuw Ordinaal advies. "In het bijzonder voor geneesmiddelen met parenterale of intra-articulaire toediening raden we dit omwille van de veiligheid ten stelligste af", zo luidt het.

De Orde wijst erop dat het kosteloos verstrekken van geneesmiddelen door een arts "kan beschouwd worden als onwettige uitoefening van de artsenijbereidkunde." Voor een goed begrip: op deze regel zijn uiteraard een aantal wettelijke uitzonderingen. Zo mag de arts de patiënt wel geneesmiddelenmonsters bezorgen. Ook in 'dringende' of 'schrijnende' gevallen is het artsen toegelaten medicijnen te verstrekken.

Geen reserve

Voorts is ook wettelijk bepaald dat "elk geneesmiddel voor menselijk gebruik, elk medisch hulpmiddel en elke grondstof persoonlijk moet worden afgeleverd aan de patiënt." Voor voorschriftplichtige geneesmiddelen is voorzien dat het voorschrift altijd de identiteit van de patiënt moet vermelden.

Het is een arts niet toegelaten zich als patiënt in een apotheek aan te bieden of zichzelf geneesmiddelen voor te schrijven om zo een reserve aan te leggen voor gebruik in zijn eigen praktijk. Ook hier zijn er uiteraard uitzonderingen. Artsen mogen rechtstreeks geneesmiddelenstalen en producten voor de urgentietrousse ontvangen.

De nationale raad van de Orde der artsen herinnert eraan dat het dokters -behoudens wettelijke uitzonderingen- verboden is om patiënten geneesmiddelen te verkopen om ze vervolgens toe te dienen. Volgens de Orde komt het nochtans vaak voor dat artsen medicijnen als het ware 'voorschieten'. Dat gebeurt in afwachting dat de patiënt op basis van het geneesmiddelenvoorschrift het product in de apotheek koopt. Daarna geeft de patiënt het medicijn dan terug aan de arts. Groot voordeel is dat de behandeling onmiddellijk kan worden opgestart. Deze praktijk stelt echter een probleem qua traceerbaarheid van het toegediende geneesmiddel, aldus een nieuw Ordinaal advies. "In het bijzonder voor geneesmiddelen met parenterale of intra-articulaire toediening raden we dit omwille van de veiligheid ten stelligste af", zo luidt het. De Orde wijst erop dat het kosteloos verstrekken van geneesmiddelen door een arts "kan beschouwd worden als onwettige uitoefening van de artsenijbereidkunde." Voor een goed begrip: op deze regel zijn uiteraard een aantal wettelijke uitzonderingen. Zo mag de arts de patiënt wel geneesmiddelenmonsters bezorgen. Ook in 'dringende' of 'schrijnende' gevallen is het artsen toegelaten medicijnen te verstrekken. Voorts is ook wettelijk bepaald dat "elk geneesmiddel voor menselijk gebruik, elk medisch hulpmiddel en elke grondstof persoonlijk moet worden afgeleverd aan de patiënt." Voor voorschriftplichtige geneesmiddelen is voorzien dat het voorschrift altijd de identiteit van de patiënt moet vermelden.Het is een arts niet toegelaten zich als patiënt in een apotheek aan te bieden of zichzelf geneesmiddelen voor te schrijven om zo een reserve aan te leggen voor gebruik in zijn eigen praktijk. Ook hier zijn er uiteraard uitzonderingen. Artsen mogen rechtstreeks geneesmiddelenstalen en producten voor de urgentietrousse ontvangen.