...

Het spreekt vanzelf dat, wanneer een patiënt ontdekt dat zijn naam fout gespeld is, of zijn bloedgroep verkeerd is genoteerd, hij mag verwachten dat dit snel gecorrigeerd wordt. Er moet hem daarvour zeker niets worden gerekend.Maar een arts moet niet een diagnose vermeld in het dossier veranderen omdat de patiënt overtuigd is dat die verkeerd is. De arts moet over de betwisting oordelen. Hij zal waarschijnlijk de vermelde diagnose, die het resultaat is van een professionele beoordeling, ongemoeid willen laten. Het kan wel nodig zijn een notitie maken over de betwisting.Dat maakt de Orde nog eens duidelijk in een recent advies.De wet geeft personen het recht om informatie in databanken te laten wissen. Ze kunnen dit bijvoorbeeld omdat die voor hun geen nut meer hebben; ze kunnen hun toestemming intrekken om die gegevens bij te houden.Maar medische gegevens worden bijgehouden met het oog op een kwaliteitsvolle zorg en/of op de volksgezondheid. Die gegevens vallen onder het beroepsgeheim, maar de patiënt kan niet eisen dat ze worden gewist.De arts moet wel altijd nagaan of het bijhouden van bepaalde gegevens noodzakelijk is. Of het bewaren of doorgeven van gegevens in verhouding staat tot het doel. Maar relevante gezondheidsgegevens moeten minstens 30 jaar worden bijgehouden - 50 jaar te rekenen vanaf het laatste patiëntencontact. Wanneer een arts gezondheidsgegevens doorgeeft, moet hij zich telkens vergewissen van hun juistheid en hun relevantie.