...

De Nationale Raad bracht een bezoek aan de artsenpraktijk in de Brusselse metro, vlakbij Station Centraal. Ze voerde ook een gesprek met de eigenaars. Eerstelijnsgeneeskunde moet gebaseerd zijn op een stabiele en duurzame relatie tussen de patiënt en de behandelend arts, stelt de Orde voorop. Maar al beantwoordt deze praktijk volgens de Orde manifest niet aan deze voorwaarde, een "vlot bereikbare praktijk" zoals deze kan volgens de Orde wel "een dienst bewijzen aan de bevolking".Metro- of wachtpostgeneeskundeDe Orde neemt dus niet de erg afwijzende houding over die de 'metrogeneeskunde' bij vele artsen en artsenorganisaties uitlokte. Ze heeft geluisterd naar de motivatie van de eigenaars die de praktijk uitbaten. Ze heeft van hen begrepen dat deze praktijk een occasionele oplossing moet bieden voor patiënten die, doordat ze pendelen, niet makkelijk bij hun eigen huisarts raken. De metropraktijk kunnen ze tussendoor consulteren.De Orde vergelijkt de metropraktijk met een "medische wachtpost" of "urgentiecentra voor huisartsgeneeskunde" in de nabijheid van een ziekenhuis. "Dit soort van praktijk dient te verlopen in samenwerking met de eventuele behandelend arts naar wie de patiënt opnieuw doorverwezen moet worden (...)."De Orde wil daarnaast rekening houden met de mogelijkheid dat een patiënt om persoonlijke redenen een andere arts wil consulteren dan zijn vertrouwde huisarts. Bovendien biedt deze praktijk een mogelijke uitweg voor patiënten in het grootstedelijk Brussel die geen eigen huisarts hebben, en die anders oneigenlijk gebruik zouden maken van een van de overbevraagde spoeddiensten van de stad.De juiste weg wijzenEen van de verdiensten van deze praktijk kan juist zijn dat ze de bevolking wijst "op het belang van een aangepaste medische behandeling". Voor sommige patiënten kan de praktijk overigens wel het voornaamste medische contactpunt worden, beseft de Orde. Het is dan ook belangrijk "dat het medisch personeel dat instaat voor het centrum blijvend en beschikbaar is".De Orde wijst er ten slotte op dat de metro waar de praktijk zich bevindt een doorgangsruimte is. Het gaat niet om een commerciële ruimte. Al bevinden er zich ook handelszaken op dezelfde plaats, de praktijk zelf geeft niet de indruk dat ze geneeskunde als een handelsactiviteit zou beoefenen. Al wijst de Nationale Raad erop dat ze de uiteindelijke controle hierop overlaat aan de Provinciale Raad.