...

Naar aanleiding van de coronacrisis grijpt de Orde der artsen terug naar een advies van 21 september vorig jaar over telegeneeskunde. De Orde refereert daarbij naar het advies van Domus Medica om patiënten met COVID-19-symptomen telefonisch te triëren.Een klassieke face-to-face raadpleging kan slechts door een telefonisch advies vervangen worden indien dit gerechtvaardigd is door een bijzondere situatie. Die voorwaarde is voor de Orde met de huidige coronaviruspandemie wel degelijk vervuld."Deze pandemiecontext vergt maatregelen op het vlak van volksgezondheid om de risico's op verspreiding in te perken. Verplaatsingen van (vermoedelijk) besmette patiënten worden best zoveel mogelijk beperkt. Dat is een prioriteit", zo luidt het. En dus is telefonisch advies toegelaten om de volksgezondheid te beschermen en de eerstelijnsgeneeskunde operationeel te houden.Uiteraard moeten ook bij de behandeling van een patiënt zonder rechtstreeks fysiek contact deontologische beginselen gerespecteerd worden. "De minimumvoorwaarden opdat een aanpak op afstand aanvaardbaar is, houden in dat de arts de patiënt en zijn antecedenten goed kent, inzage heeft in de medische informatie betreffende de patiënt (medisch dossier) en in staat is de zorgcontinuïteit te waarborgen", aldus het Ordinale advies.Artsen wordt ook toegestaan om een getuigschrift te verstrekken op basis van de telefonische anamnese. In dat getuigschrift attesteert de dokter dat hij de patiënt heeft aangeraden de woning niet te verlaten omwille van een vermoeden van besmetting met COVID-19. De arts noteert in het dossier van de patiënt dat hij telefonisch contact had, welke raadgevingen hij heeft gegeven en dat hij dus eventueel een getuigschrift afleverde.Ondertussen drong de Bvas in de algemene raad van het Riziv aan op een budget om artsen te vergoeden voor een telefonische triage en anamanese.