...

De Nationale Raad van de Orde verspreidde dit weekend een persmededeling om de "ernstige gevolgen" van de cipiersstaking aan te klagen. In sommige gevangenissen worden gedetineerde medische zorg ontzegd en kunnen ze geen arts raadplegen. Dat zijn toestanden die de rechtsstaat onwaardig zijn, aldus de Orde.Onmiddellijke maatregelen moeten het humanitaire drama verhelpen, vindt de Orde. Dat houdt bijvoorbeeld de invoering van een minimale dienstverlening in.De orde klaagt bovendien in het algemeen het gebrek aan middelen en aansturing voor medische zorg in de gevangenissen aan. De teams zijn overbevraagd. Er wordt geen rekening mee gehouden dat gedetineerden een kwetsbare bevolkingsgroep zijn, fysiek maar vooral ook mentaal. Naast behandeling moet preventie bijzondere aandacht krijgen.De Nationale Raad dringt er dan ook nog eens op aan dat de bevoegdheden inzake gezondheidszorg in gevangenissen zo snel mogelijk overgaan van de FOD Justitie naar de FOD Volksgezondheid.