...

De Orde doet dat naar aanleiding van actuele berichtgeving, al verwijst ze niet uitdrukkelijk naar specifieke situaties. In 2014 (22 februari) stelde de Orde van artsen in een advies dat het ondeontologisch is om te weigeren "de zorg voor een patiënt op zich te nemen enkel omdat deze geen individuele kamer kiest".Dat kan in het bijzonder niet als "de ziekenhuisopname gebeurt in het kader van een lopende medische behandeling of de opvolging van een langdurige aandoening".Geen invloed op kwaliteitsvolle zorgEen wet uit 2016 gebiedt uitdrukkelijk dat de patiënt altijd recht heeft "op hetzelfde aanbod van kwaliteitsvolle gezondheidszorg", ongeacht de keuze van een kamer.De kamerkeuze mag aldus volgens deze wet geen invloed hebben op de wachttijd of op welke arts uit het ziekenhuis de patiënt behandelt.Volgens de Orde verwoordt deze wet het deontologische standpunt van haar eerder uitgebracht advies.Ook in 2016 herinnerde de Orde nog eens haar standpunt over deze kwestie. "De arts mag de patiënt niet beïnvloeden om hem financiële opnamevoorwaarden te doen aanvaarden die hij niet wenst", zo luidde het toen.DuidelijkheidDe Orde vindt dat de arts, wanneer hij zijn patiënt een ingreep voorstelt, meteen ook duidelijkheid moet verschaffen over de kosten. De arts geeft de patiënt de raad informatie in te winnen over de zorgfactuur bij de administratie van het ziekenhuis.Precieze informatie over de gehanteerde tarieven wordt het best samen met de opnameverklaring en de toelichting hierbij aan de patiënt op voorhand bezorgd, en niet op de dag van de opname zelf. De patiënt kan ze dan nog rustig doornemen, aldus de Orde.