...

Over het arrest van het Europese Hof van Justitie op 5 april 2011 werd de Nationale Raad om advies verzocht door Artsenkrant. De Orde verwijst terug naar de tekst van het Hof die zou slaan op het beroep van accountant. Accountants mag niet verboden worden om actief cliten te werven. Daarmee is volgens de Orde de kous af: de richtlijn zou niet van toepassing zijn op diensten van de gezondheidszorg, inclusief de uitoefening van de geneeskunde. De Bvas deelt het standpunt van de Orde.Vrije dienstverleningOf het echt zo simpel is voor Europa, blijft maar de vraag. Volgens een deskundige Europese studies van de ULB is enige waakzaamheid toch geboden. Professor Marianne Dony waarschuwt dat het risico rel is dat een arts of tandarts verzet aantekent tegen het absolute verbod op vermarkting. Dat met de argumentatie dat zo zijn recht op vrije dienstverlening in het gedrang komt.Eerder liet ook de Federatie van Vrije en Intellectuele Beroepen (FVIB) zich voorzichtiger uit dan de Orde. De FVIB zou zich met alle aangesloten leden over het arrest beraden.