...

De wet op de patiëntenrechten uit 2002 bevat zelf geen definitie van wat persoonlijke notities zijn. Maar uit de voorbereidende werkzaamheden blijkt dat daarmee notities bedoeld worden die de arts nodig heeft voor persoonlijk gebruik maar die voor anderen verborgen blijven, "zelfs voor medebetrokkenen van de zorgverleningsequipe".De patiënt krijgt de persoonlijke notities ook nooit te zien, zelfs als hij arts is. Maar de vertegenwoordiger van de patiënt, als hij arts is, krijgt wel inzage in deze persoonlijke notities.De Orde stipt aan dat persoonlijke notities niet kunnen dienen om zaken verborgen te houden die de patiënt vertrouwelijk aan zijn arts vertelt met de vraag ze niet aan andere zorgverleners mee te delen.Ook informatie over de gezondheid van de patiënt die de arts besluit voor die laatste te verzwijgen wegens het risico die gezondheid verder te schaden (de 'therapeutische exceptie'), horen niet thuis in de persoonlijke notities.De Orde stipt overigens aan dat, over de toepassing van de therapeutische exceptie, de arts raad moet inwinnen van een collega, en dat hij eventueel de vertrouwenspersoon moet informeren.Gegevens over de fysieke of psychische gezondheid van de patiënt die van belang zijn voor de behandeling en de zorg, zoals zaken die een andere zorgprofessional de arts meedeelt met het oog op de continuïteit van de zorg, kunnen volgens de Orde nooit persoonlijke notities zijn.De arts moet ook geen subjectieve overwegingen in het medisch dossier noteren, vindt de Orde.De Orde stelt tot slot de vraag of het concept van persoonlijke notitie zoals dat oorspronkelijk was opgevat nog actueel is. Sinds de uitvaardiging van de wet begin deze eeuw is steeds meer komen te liggen op multidisciplinaire zorg en het werken als team.