...

'De patiënt-arts relatie is een vertrouwensrelatie die gebaseerd is op wederzijds respect', vindt de Orde. De arts verwacht van de patiënt dat hij hem betrouwbare en volledige informatie geeft. De patiënt rekent op geheimhouding van de arts.Een open dialoog tussen arts en patiënt is een essentieel gegeven voor het medische beslissingsproces, onderstreept de Orde. De uitgewisselde informatie staat in het teken van een kwaliteitsvolle zorg, maar ook van een gezamenlijk beslissingsproces."Een geluidsopname van de medische consultatie door de patiënt om de ontvangen informatie beter te kunnen verwerken, dient te gebeuren in gezamenlijk overleg om zo het vertrouwen en de dialoog tussen de patiënt en de arts niet te ondermijnen", luidt het in het advies.Met daarbij nog de volgende waarschuwing: "Iedereen dient zich ervan bewust te zijn dat deze geluidsopname bij een geschil kan worden aangewend als bewijs."