...

Een teleconsultatie moet volgens de Orde kunnen. Een tamelijk omstandig advies schetst de voorwaarden. Een teleconsultatie moet een voordeel hebben voor de gezondheid van de patiënt - het gebruiksgemak is geen voldoende voorwaarde.De Orde heeft steeds gesteld dat een arts maar een diagnose kan stellen als er fysiek contact is met de patiënt. Die voorwaarde wordt nu wat afgezwakt. Er kunnen omstandigheden zijn, vooral als snel optreden gewenst is, waarin een voorlopige diagnose op afstand gesteld wordt.Het teleconsult moet passen binnen een klinische redenering, stelt de Orde. De Orde verwijst onder meer naar telefonische triage: het erkennen van mogelijk urgente situaties en 'red flags'. In België, waar het doorgaans wel mogelijk is om snel een arts te bereiken, zal het gebruik van teleconsult volgens de Orde veeleer beperkt zijn.De Orde somt de technische voorwaarden op. Er moet vooraf een risicoanalyse plaatsvinden. De Orde sluit uit dat een commercieel opzet het vertrekpunt is.Pieter Koopman is cardioloog en legt zich toe op ritmestoornissen. Hij werkt in het Jessa-ziekenhuis in Hasselt - de dienst van professor Paul Dendale. Daar volgt men al jaren patiënten met hartfalen vanop afstand. Een teleconsult met patiënten vindt geregeld plaats binnen die opvolging. De arts of een gespecialiseerd verpleegkundige (onder leiding van een cardioloog) bespreekt de resultaten en stuurt de therapie bij (levensstijl, medicatie)."De meerwaarde is dat we snel op de bal kunnen spelen, zonder dat de patiënt zich naar het ziekenhuis hoeft te verplaatsen." Dat kan daarnaast ook het voordeel van een teleconsult zijn bij patiënten met implanteerbare devices zoals pacemakers, bij wie op afstand een probleem wordt vastgesteld, schetst hij. Het gaat bij deze dienst uiteraard steeds om al bekende patiënten.Dokter Koopman is verheugd met het advies van de Orde. "Eindelijk erkent ze een situatie die op het terrein al lang realiteit is."