...

MediPath, een informaticatoepassing voor het beheer van multidisciplinaire samenwerking in het raam van zorgtrajecten, is door de Orde erkend.De Nationale Raad werd door een provinciale raad om advies verzocht over MediPath, een informaticatoepassing voor het beheer van multidisciplinaire samenwerking in het raam van zorgtrajecten. De Orde zette het licht op groen. Ze erkent het nut van de uitwisseling van medische gegevens in de context van een multidisciplinair team.MediPath maakt patiëntendata vanuit het elektronisch medisch dossier op een transparante, gebruiksvriendelijke en beveiligde manier consulteerbaar. De arts kan ze opvolgen samen met een multidisciplinair team. Dat team is minimaal samengesteld uit de huisarts, een educator, een arts-specialist, een diëtist, een podoloog. Eventueel wordt het aangevuld met andere beroepsbeoefenaars.Traceerbaar Wel moet de patiënt of zijn vertegenwoordiger na voorafgaand ingelicht te zijn, de toestemming geven voor deze gegevensoverdracht.MediPath moet zo ontwikkeld worden dat elke beroepsbeoefenaar alleen de gegevens kan raadplegen die noodzakelijk zijn voor de zorg die hij verleent. Bijgevolg moet de beschikbare informatie opgedeeld worden in categorieën. Die categorieën kunnen dan volgens de discipline van de diverse beroepsbeoefenaars geraadpleegd worden.Een repertorium van loggings is onontbeerlijk. Daarmee kan de patiënt of huisarts de toegang tot medische gegevens traceren.