...

Een opmerkelijk initiatief van beide Ordes. Uitgangspunt is de vaststelling dat artsen en officina-apothekers regelmatig geconfronteerd worden met aan geneesmiddelen verslaafde patiënten. Meer bepaald gaat het dan over analgetica, sedativa en psychotrope middelen. Al begin vorig jaar vestigde het Riziv bijvoorbeeld de aandacht op een verhoogd opioïdengebruik in ons land.Artsen en apothekers mogen echter slechts informatie uitwisselen over gegevens van het medisch voorschrift dat de betrokken arts zelf opstelde. Communiceren over voorschriften van andere artsen is niet toegelaten. Dat schendt het beroepsgeheim. In de praktijk gebeurt het echter regelmatig dat misbruikers verschillende artsen inschakelen om voorschriften te laten maken. Daar moeten artsen en apothekers op toezien.Om hieraan paal en perk te stellen hebben de Orde van artsen en die van de apothekers een werkgroep opgericht. Bedoeling is ervaringen uit te wisselen en na te gaan hoe kan worden omgesprongen met verschillende situaties van geneesmiddelenoverconsumptie en verslaving. Daarnaast zal de werkgroep sensibiliseren en meewerken aan initiatieven van de bevoegde overheden om tot een oplossing te komen.