...

U leest er meer over in Artsenkrant van vandaag. Aanleiding voor het wetsontwerp zijn proefprojecten rond kindermishandeling. Daarbij is vereist dat sociale diensten, maatschappelijk werkers, justitie en politie met elkaar kunnen praten. Orde-voorzitter Benoît Dejemeppe: "Daar hebben we uiteraard geen bezwaar tegen. Maar dit wetsontwerp gaat veel verder. Het gaat over spreekrecht zonder echte noodzaak omdat de fysieke, mentale, psychische gezondheid in het gedrang komt. Spreekrecht zou er ook omen indien de staatsveiligheid, de openbare veiligheid, in het gedrang is en dat gaat wel heel ver. "Wat is staatsveiligheid? Jaarlijks zijn er bijvoorbeeld circa 15.000 klachten over belaging (stalken nvdr). Dat is ook openbare veiligheid."Voor de Ordinale voorzitter is het belangrijkste probleem met het wetsontwerp de (dis)proportionaliteit en de finaliteit ervan. "Artsen zijn bereid informatie te geven in het kader van terrorismebestrijding, dat is geen probleem. Maar een hele nieuwe trein lanceren, een nieuw artikel in het Strafwetboek, is een brug te ver. Dat staat niet in verhouding tot het probleem." Dejemeppe vestigt er de aandacht op dat de finaliteit van het beroepsgeheim niet de artsen aanbelangt maar wel beoogt om in het algemeen de arts-patiëntrelatie te beschermen. "Als artsen in het kader van het spreekrecht overheid, politie en parket op de hoogte moeten brengen, valt te vrezen dat dit een averechts effect heeft," aldus Dejemeppe.De magistraat verwijst ook naar de agressieproblematiek tegenover (huis)artsen. De gewelddadige moord op dokter Patrik Roelandt zit nog vers in het geheugen. Dejemeppe: "De Orde heeft over het thema agressie tegen artsen contact gehad met het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Het gaat dan vooral over de bescherming van artsen op verplaatsing, huisartsen op huisbezoek bijvoorbeeld. Veel reactie van Binnenlandse zaken is er nog niet. Laat staan dat er een oplossing zou zijn." Voor Benoît Dejemeppe lost deze wet het agressieprobleem niet op. "De procureur des konings moet worden opgebeld en dat kan voor ons niet. Het is de bedoeling dat dit geregeld wordt op het niveau van het terrein."Vooral ook vraagt Dejemeppe zich af waarom er een algemene wet in het Strafwetboek nodig is. "Voor kindermishandeling kon men net zo goed een speciale bepaling maken in de wet op de jeugdbescherming uit 1964. En voor de veiligheid van artsen kan men volstaan door een bepaling toe te voegen aan de wet op de patiëntenrechten. Een algemene regeling gaat te ver."