...

De Orde der Apothekers hield de groei van die groep tegen door met name in oktober 2015 bij alle disciplinaire raden die te maken hadden met de opening van een vestiging van MediCare-Market, een zaak aanhangig te maken. Ze stelde tegelijkertijd een stakingsvordering in, in essentie door zich te beroepen op het bestaan van een verwarring tussen de apotheken en de parafarmacieën van de groep, met name wanneer zij naast elkaar gelegen zijn. Zo argumenteert het Mededingingscollege van de BMA.Onderdeel van strategie"Het College is de mening toegedaan dat de disciplinaire en juridische acties, aanhangig gemaakt door de Nationale Raad van de Orde der Apothekers, er eigenlijk op gericht waren de ontwikkeling van de groep MediCare-Market, op de markt van de diensten verstrekt door apothekers, te belemmeren of zelfs de diensten uit deze markt te weren. De betrokken praktijken zijn niet enkel terug te brengen tot het ondernemen van juridische stappen, maar zijn onderdeel van een algemene strategie van de Nationale Raad van de Orde der Apothekers om het MediCare-Market model uit de markt te houden of om haar ontwikkeling tegen te houden, evenals van vergelijkbare businessmodellen. Deze algemene strategie is terug te vinden in een hele reeks acties die opgelijst werden door de auditeur, waaronder het aanhangig maken van zaken voor de disciplinaire raden, de inleiding van een stakingsbevel, het publiek verspreiden van informatie met bedreigende taal aan het adres van MediCare-Market en maatregelen voor het aanwerven van de openbare macht. Deze beslissingen om juridische stappen te ondernemen zijn slechts elementen die enerzijds het bestaan van de strategie en anderzijds de uitvoering ervan aantonen. Met andere woorden, juridische procedures door de Nationale Raad van de Orde der Apothekers zijn niet op zichzelf concurrentieverstorend, maar maken deel uit van een pakket maatregelen om een concurrentiebeperkende strategie ten uitvoer te brengen."Het college is van mening dat een geldboete van 1 miljoen euro volstaat om rekening te houden met de ernst van de inbreuk en om afschrikwekkend te werken, zonder buitensporig te zijn. Dit bedrag komt overeen met de gemiddelde jaaromzet van een enkele apotheek op een totaal van ongeveer 5.000 apotheken, benadrukt het College.Algemeen belangIn een reactie benadrukt de Orde dat ze als duidelijke opdracht heeft om het algemeen belang te dienen op het gebied van de volksgezondheid. "Ze blijft deze taak, die vandaag nog steeds noodzakelijk is om de kwaliteit van de farmaceutische zorg in het belang van de patiënt te garanderen, uitvoeren. Door dit te doen brengt de Orde de vrije mededinging en het vrij verkeer van diensten niet in het gedrang, maar biedt burgers de noodzakelijke bescherming door de veiligheid en kwaliteit van de zorg waarin de rol van de apotheker primeert, te vrijwaren.""De beslissing van het College van de BMA die net werd gecommuniceerd lijkt te stellen dat de actie van de Orde der Apothekers dit kader niet respecteerde, hetgeen de Orde betwist. De Orde zal deze beslissing verder analyseren met haar advocaten om de mogelijke opties te onderzoeken", zegt voorzitter Gert Laekeman.