...

Eerder brachten de Provinciale Geneeskundige Commissie van Antwerpen en die van Vlaams-Brabant ook al een negatief advies uit over het project. De Orde van Geneesheren sluit zich daar nu bij aan.Preventieve tests kunnen niet uitgevoerd worden buiten medeweten of zonder medewerking van de arts, vindt de Orde. Afwijkende resultaten kunnen slecht nieuws zijn voor de patiënt, en zoiets meedelen vraagt de juiste omkadering. Het is niet aan de apotheker om het initiatief te nemen tot het uitvoeren van een test, dat valt ook buiten het domein van de 'farmaceutische zorg' - zo stelt de Orde. Het interpreteren van testresultaten is niet het werk van een apotheker of een apotheker-assistent. Het kan ook niet dat zij een bloedmonster zouden afnemen.Ook vindt de Orde dat 'Be Well Point' niet voldoende garanties biedt wat betreft de betrouwbaarheid (validatie) van de tests, de communicatie met de artsen of de privacy van de patiënt. De Orde vraagt zich af of voor het opvragen en verwerken van persoonlijke gegevens in het project wel een machtiging werd verkregen van de Privacycommissie. Ze vermoedt een commercieel opzet. Ze vindt het hele project vanuit medisch deontologisch oogpunt onvaanvaardaar.'Be Well Point' is een project van MSD dat in een twintigtal apotheken loopt. De arts wordt, als de patiënt daarin toestemt, van de resultaten op de hoogte gebracht via MediBridge.Klik hier voor het volledige advies van de Orde.